Paranna kliinisiä tuloksia

Saavuta merkittäviä parannuksia potilaidesi kliinisissä tuloksissa ja elämänlaadussa FreeStyle Libre -järjestelmillä.

Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas

HbA1c laski 9,7 mmol/mol potilailla, jotka käyttivät FreeStyle Libre -järjestelmiä38

Potilaan aika tavoitealueella lisääntyi (1 tunti/päivä) verrattuna kontrolliryhmään (SMBG)20

Lisätietoja

FreeStyle Libre 
-järjestelmät

Lue lisää FreeStyle Libre 2- ja FreeStyle Libre 3 -järjestelmistä.


 

 


Diabeteksen hoitokolmio

FreeStyle Libre -järjestelmien avulla potilas voi tutustua kolmeen keskeiseen osa-alueeseen, joilla diabeteksen hallintaa voidaan parantaa.

 

Digitaaliset terveysratkaisut

Integroitujen digitaalisten terveysratkaisujen alustan avulla potilaat voivat hyödyntää FreeStyle Libre -valikoimaa parhaalla mahdollisella tavalla diabeteksen hoidossa.

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

38. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

40. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809

 

ADC-75526 v2.0 04/24