Miksi valita sensorointiin perustuva glukoosinseuranta?

Sensorointiin perustuva glukoosinseurantajärjestelmä mittaa glukoosipitoisuuksia jatkuvasti päivän aikana ilman sormenpääpistoksia

Abbottin sensorointiin perustuva glukoosinseurantajärjestelmä on suunniteltu säännöllisten sormenpääpistosten9 korvaamiseen. Siinä on olkavarren takaosaan asetettava sensori, joka mittaa glukoosipitoisuutta soluvälinesteestä jatkuvasti enintään 14 päivän ajan.

FreeStyle LibreLink -sovelluksen4 avulla potilaat voivat skannata FreeStyle Libre 2 -sensorinsa nähdäkseen glukoosiarvonsa.

FreeStyle Libre 3 -sensoria käyttävät potilaat näkevät glukoosiarvonsa FreeStyle Libre 3 -sovelluksesta5.

Sensorointiin perustuva glukoosinseuranta verrattuna verenglukoosin seurantaan

Mitä eroa sensorointiin perustuvalla glukoosinseurannalla ja verenglukoosin seurannalla on?

Sensori mittaa glukoosilukemat soluvälinesteestä, ei verestä.

Glukoosimittaus soluvälinesteestä ja verestä

Miksi soluvälinesteestä mitattu lukema ei aina vastaa verenglukoosilukemaa?

Kestää jonkin aikaa, ennen kuin veressä oleva glukoosi kulkeutuu soluvälinesteeseen. Tästä viiveestä johtuen, näiden kahden arvon välillä voi olla eroa.

Keskimääräinen viive16 FreeStyle Libre 2 -sensorin ja verenglukoosilukemien välillä:

2,1 ± 5,0 minuuttia (lapset)16       2,4 ± 4,6 minuuttia (aikuiset)16

Kun glukoosiarvot ovat vakaat, nämä kaksi arvoa voivat olla hyvin lähellä toisiaan. Jos glukoosiarvo nousee tai laskee, ero voi olla suurempi.

Kun glukoosiarvot ovat vakaat, soluvälinesteestä mitatut FreeStyle Libre -järjestelmän glukoosilukemat vastaavat verenglukoosimittauksen arvoja.

Kun glukoosiarvot nousevat, FreeStyle Libre -järjestelmän näyttämät soluvälinesteen glukoosilukemat voivat olla verenglukoosimittauksen arvoja matalampia.

Kun glukoosiarvot laskevat, FreeStyle Libre -järjestelmän näyttämät soluvälinesteen glukoosilukemat voivat olla verenglukoosimittauksen arvoja korkeampia.

Tarkkuus

Kuinka tarkka glukoosisensorointi on?

FreeStyle Libre 2 -järjestelmä on tarkka, vakaa ja johdonmukainen
14 päivän ajan16 eikä sitä tarvitse kalibroida sormenpäästä otettavin pistonäyttein.9

FreeStyle Libre 2 -sensorin tarkkuus määritetään vertaamalla sensorin glukoosilukemia tunnettuun riippumattomaan vertailukohteeseen. Tässä tapauksessa vertailukohteena on YSI-analysaattorilla mitattu laskimoperäinen glukoosiarvo, jota verrataan sensorin glukoosiarvoon. Näiden kahden eri menetelmän välinen vertailu piirretään kaavioksi, jota kutsutaan nimellä Consensus Error Grid.

Mitä lähempänä sensorilukemat ovat YSI-analysaattorilla saatua vertailuarvoa, sitä suurempi tarkkuus on. Tämä näkyy Consensus Error Gridissä kaavion alueina A–E. Mitä suurempi osuus lukemista on alueella A ja B, sitä luotettavampi sensori on. Consensus Error Gridin mukaan 99,9 % lukemista on alueella A + B.16

Lue myös seuraavan sukupolven FreeStyle Libre 3 -jatkuvan glukoosinseurantajärjestelmämme tarkkuudesta.

noggrannhet

Ei enää koskaan kalibrointia sormenpääpistoksin

Kaupallisesti saatavilla olevat jatkuvat glukoosinseurantajärjestelmät on kalibroitava, koska sensorien vakaus voi vaihdella jopa jokaisen valmistettavan erän sisällä. FreeStyle Libre -sensorit14 on kalibroitu tehtaalla, joten potilaasi ei koskaan tarvitse kalibroida niitä sormenpäästä otettavin pistonäyttein9. Tämä tarkoittaa sitä, että käytönaikainen tarkkuus vastaa raportoitua tarkkuutta, eivätkä siihen vaikuta sormenpääpistojen avulla tehtävän kalibroinnin poikkeamat.

FreeStyle-valikoima

FreeStyle Libre 3 -järjestelmä

Seuraavan sukupolven jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä

FreeStyle Libre 2 -järjestelmä

Flash-glukoosinseurantajärjestelmä valinnaisilla glukoosihälytyksillä

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

4. FreeStyle LibreLink -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta yhteensopivuusoppaastamme ennen sovelluksen käyttöä. FreeStyle LibreLink -sovelluksen käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä LibreView -pilvipalveluun.

5. FreeStyle Libre 3 -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta yhteensopivuusoppaastamme ennen sovelluksen käyttöä. Glukoositietojen jakaminen edellyttää rekisteröitymistä LibreView-pilvipalveluun.

9. Sormenpäästä on otettava pistonäyte, jos glukoosilukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia.

11. Saadaksesi täydellisen kuvan glykeemisistä arvoistasi kolmen kuukauden ajalta, sensori on vaihdettava kahden viikon välein ja luettava vähintään kerran kahdeksassa tunnissa.

14. FreeStyle Libre 2- ja FreeStyle Libre 3 -järjestelmät kuuluvat samaan tuoteperheeseen.

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754 

60. Hortensius, Johanna., et al. Perspectives of patients with type 1 or insulin-treated type 2 diabetes on self-monitoring of blood glucose: a qualitative study. BMC Public Health 12.1 (2012):167.

61. Chudyk, Anna., et al. Self-Monitoring Technologies for type 2 Diabetes and the Prevention of Cardiovascular Complications: Perspectives from End Users. Journal of Diabetes Science and Technology 5.2 (2011): 394–401.

 

ADC-65550 v1.0 10/23