Diabeteksen hoitokolmio

Kolme keskeistä osa-aluetta diabeteksen hallinnan parantamiseen

Diabeteksen hoitokolmio perustuu kolmeen tavoitteeseen, jotka voivat osaltaan parantaa tuloksia potilailla, joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes. FreeStyle Libre -järjestelmän avulla voit auttaa potilaitasi saavuttamaan tavoitteet kaikilla kolmella osa-alueella käyttämällä sensorin glukoositietoja hoitosuunnitelmasi perustana.

Mikä diabeteksen hoitokolmio on?

 

Diabeteksen hoitokolmio vahvistaa sen, että potilaiden HbA1c-arvon parantaminen on tärkeää, mutta se korostaa myös tarvetta minimoida hypoglykemiat ja rajoittaa glukoosin vaihteluita.

Toivottavaa olisi saavuttaa kaikki kolme tavoitetta, mutta se ei ehkä aina ole mahdollista. Glukoosin seuranta FreeStyle Libre -järjestelmillä voi auttaa sinua ja potilaitasi saavuttamaan nämä tavoitteet.

Diabeteksen hoitokolmion kolme tavoitetta parempaan diabeteksen hallintaan ovat seuraavat:

Paranna glukoositasojen kokonaishallintaa (HbA1c), minimoi hypoglykemiat ja vähennä glukoosin vaihteluita.

Diabeteksen hoitokolmion on kehittänyt endokrinologi ja diabeteslääkäri, metabolisen lääketieteen professori Ramzi Ajjan Leedsin yliopistosta ja Leeds Teaching Hospitals Trustista.94

Diabetestriangeln
Paranna glukoositasojen kokonaishallintaa (HbA1c)

HbA1c on vakiintunut mitta, joka kuvaa glukoosinhallintaa viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana ja kuvastaa potilaan glykeemistä kontrollia.

Säännöllisempi glukoosinseuranta FreeStyle Libre -järjestelmällä voi auttaa potilaita saavuttamaan paremman diabeteksen hallinnan pidemmällä aikavälillä.

Yli 50 831 lukulaitteesta ja 279 446 sensorista eri puolilta maailmaa kerättyjen tietojen (real-world-data, RWD) analyysit osoittavat, että arvioitu HbA1c pieneni, kun skannaustiheys suurentui. Kun skannaustiheys suurentui 4,4 kerrasta 48,1 skannaukseen/päivä, arvioitu HbA1c pieneni arvosta 64 mmol/mol arvoon 50 mmol/mol.36

Förbättra de övergripande glukosnivåerna
Minimoi hypoglykemiat

Hypoglykemia on yleinen ongelma tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä. Myös tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä, jotka käyttävät insuliinia tai insuliinin eritystä stimuloivaa lääkitystä, voi ilmetä hypoglykemioita.

FreeStyle Libre -järjestelmien on todistettu auttavan hypoglykemioiden vähentämisessä

FreeStyle Libre -järjestelmissä on suuntanuolet, jotka osoittavat potilaillesi, mihin suuntaan heidän glukoosiarvonsa ovat menossa. Tarvittaessa he voivat siis ryhtyä toimenpiteisiin, ennen kuin glukoosiarvot laskevat liian alas.

Tämänhetkinen time in range (aika tavoitealueella) suositus on, että potilaat ovat < 4 % ajasta alueella < 3,9 mmol/L, mukaan lukien < 1 % ajasta alueella <3,0 mmol/L. Tämä koskee aikuisia, joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, ja jotka eivät ole raskaana, ikääntyneitä tai kuulu riskiryhmään.18

Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui potilaita joilla oli tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, verrattiin FreeStyle Libre -järjestelmän käyttöä ja verenglukoosin omaseurantaa sormenpäämittauksin. FreeStyle Libre -järjestelmiä käyttävien tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden hypoglykemia-aika (< 3,9 mmol/L) pieneni 38 % ja tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden 43 % verrattuna verenglukoosin omaseurantaa sormenpäämittauksin tekeviin potilaisiin.17,20

Minska hypoglykemi

 

Vähennä glukoosin vaihteluita

Vaikka potilaat saavuttaisivatkin määritetyn HbA1c-tavoitteen, heillä voi ilmetä heilahteluja korkeiden ja matalien glukoosiarvojen välillä, mikä aiheuttaa merkittävää glukoosin vaihtelua.

Glukoosin vaihtelun välttämiseksi ja päivittäisten heilahtelujen minimoimiseksi on tärkeää parantaa potilaiden kokonaisvaltaista terveyttä ja diabeteksen hallintaa.65

DCCT-tutkimuksesta saadut tiedot osoittivat, että potilaan keskimääräisen glukoosiarvon muutokset olivat parempi sydän- ja verisuonitauteja selittävä muuttuja kuin HbA1c.44

Begränsa glukosvariabiliteten

FreeStyle Libre -valikoima ja diabeteksen hoitokolmio

FreeStyle Libre -valikoiman avulla potilaat voivat saavuttaa diabeteksen hoitokolmion kolme tavoitetta ja parantaa glukoosin kokonaishallintaa. Vaikka jonkin tavoitteen saavuttaminen ei onnistuisikaan, parantaminen yhden tai kahden muun tavoitteen osalta voi vaikuttaa positiivisesti potilaan kokonaisvaltaiseen terveyteen.

Lisämateriaalit

Webinaarit

Tarjoamme terveydenhuollon ammattilaisille erilaisia webinaareja.

Koulutusmateriaalit

Tutustu koulutusmateriaaleihimme ja auta potilaitasi tulkitsemaan aikaa tavoitealueella paremmin.

Aika tavoitealueella

Tärkeä mittari, joka kertoo enemmän kuin HbA1c. Ota selvää, kuinka tiedot ajasta tavoitealueella voivat hyödyttää sinua ja potilaitasi.

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

18. Battelino, T. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dci19-0028

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46

44. Kilpatrick ES et al Diabetologia 2008; 51: 365-371.

65. Ceriello A. et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019 : http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30136-0

94. Rayman G. Glycaemic control, glucose variability and the Triangle of Diabetes Care. Br J Diabetes 2016;16(Suppl1):S3-S6. http://dx.doi.org/10.15277/bjd.2016.070


ADC-65553 v1.0 05/23