Miksi FreeStyle Libre -järjestelmä? 


Diabeteksen hoitokolmio

FreeStyle Libre -jarjestelmä auttaa potilasta ymmärtämään kolme keskeistä osa-aluetta, joilla diabeteksen hallintaa voidaan parantaa.

Triangle of Diabetes
Triangle of Diabetes
Triangle of Diabetes

Aika tavoitealueella


FreeStyle Libre -järjestelmät auttavat potilaitasi parantamaan aikaa tavoitealueella - kyseinen muuttuja tarjoaa enemmän tietoa kuin pelkkä HbA1c.

Temps dans la Cible
Temps dans la Cible
Temps dans la Cible

Miksi sensoripohjainen glukoosinseuranta?

Sensorointiin perustuvat glukoosinseurantajärjestelmämme mittaavat ja tallentavat glukoositietoja automaattisesti vuorokauden ympäri, mikä vähentää sormenpääpistojen tarvetta.9

La surveillance du glucose par technologie flash
La surveillance du glucose par technologie flash
La surveillance du glucose par technologie flash

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa

9. Sormenpäästä on otettava pistonäyte, jos glukoosilukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia.

 

ADC-65548 v1.0 05/23