FreeStyle Libre 3
-sovellus

Glukoosilukemat siirtyvät potilaan älypuhelimeen5 minuutin välein, minkä ansiosta hän saa tiedon glukoosiarvon laskusta ja voi toimia nopeammin välttääkseen hypoglykemian.

  Saatavissa iOS- ja Android-järjestelmiin

  Patient mit FreeStyle Libre App
  Patient mit FreeStyle Libre App
  Patient mit FreeStyle Libre App

  Näin se toimii

  Ohjevideo: FreeStyle Libre 3

  Toiminnot ja hyödyt

  Vuorokausikatsaus

  Kaavio, joka näyttää potilaan sensorin mittaamien glukoosiarvojen mallit ja vaihtelut normaalin päivän aikana.

  Jatkuva glukoosinseuranta

  Jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä vähintään 4-vuotiaille69 diabetesta sairastaville, mittaus minuutin välein.

  Ambulatorinen glukoosiprofiili

  Vaivaton pääsy glukoositietoihin ja ambulatoriseen glukoosiprofiiliin. Sovellus tallentaa tiedot 90 päivän ajalta.

  Valinnaiset hälytykset

  Valinnaisten reaaliaikaisten glukoosihälytysten ansiosta potilaat saavat tiedon sillä minuutilla, kun heidän glukoosiarvonsa ovat liian matalat tai korkeat16,29.

  Tietojen jakaminen läheisille

  FreeStyle Libre 3 -sovelluksen5 käyttäjä voi jakaa helposti glukoosiarvonsa läheistensä53 kanssa muodostamalla yhteyden heidän LibreLinkUp7-tileihinsä. Glukoosilukemat voi jakaa enintään 20 henkilölle.

  Tietojen jakaminen LibreView-pilvipalveluun

  Potilas voi halutessaan jakaa glukoositietonsa hoitotiimilleen ja voitte yhdessä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä potilaan terveyttä koskevissa asioissa.10,12


  Etäyhteys

  Lue, miten potilaat voivat muodostaa etäyhteyden terveydenhuollon ammattilaisiin, ystäviin ja perheenjäseniin digitaalisen terveysratkaisumme avulla.

  Yhteensopivat tuotteet

  FreeStyle Libre 3
  -sensori

  Seuraavan sukupolven jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä. Maailman pienin, ohuin1 ja huomaamattomin2 sensori.


   


  LibreView
   

  Turvallisen pilvipohjaisen LibreView -diabeteksenhallintajärjestelmän10 avulla potilaat voivat halutessaan jakaa glukoositiedot terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Näin he saavat pääsyn potilaan kattaviin ja helppolukuisiin raportteihin, jotka auttavat hoitopäätösten tekemisessä.

  LibreLinkUp
  -sovellus

  FreeStyle Libre 3 -sovellusta5 käyttävät potilaat voivat jakaa glukoosiarvonsa hoitajilleen tai läheisilleen heidän älypuhelimensa LibreLinkUp -sovellukseen.7

   

  Yhteensopivat älypuhelimet

  FreeStyle Libre 3 -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen älypuhelimien ja käyttöjärjestelmien kanssa. Selvitä potilaasi älypuhelimen yhteensopivuus yhteensopivuusoppaasta.
   

  Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

  Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

  1. Potilaan itse asettamien sensoreiden joukossa.

  2. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc.

  5. FreeStyle Libre 3 -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta yhteensopivuusoppaastamme ennen sovelluksen käyttöä. Glukoositietojen jakaminen edellyttää rekisteröitymistä LibreView-pilvipalveluun.

  7. LibreLinkUp-sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta osoitteesta www.LibreLinkUp.com ennen sovelluksen käyttöä. LibreLinkUp-sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä LibreView-pilvipalveluun. LibreLinkUp-mobiilisovellusta ei ole tarkoitettu ensisijaiseksi glukoosinseurantalaitteeksi: kotikäyttäjien on käytettävä ensisijaisia laitteitaan ja keskusteltava terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen lääketieteellisten tulkintojen ja hoitomuutosten tekemistä sovelluksen antamien tietojen perusteella.

  10. LibreView -verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com.

  12. LibreView-tiedonhallintaohjelmisto on tarkoitettu potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön auttamaan diabetesta sairastavia ja terveydenhuollon ammattilaisia glukoosilaitteen historiatietojen tarkastelussa, analysoinnissa ja arvioinnissa diabeteksen hallinnan tehostamiseksi. LibreView-ohjelmistoa ei ole tarkoitettu hoitopäätösten tekemiseen tai terveydenhuollon ammattilaisten antamien neuvojen korvaamiseen.

  13. Käyttäjän laitteessa on oltava internetyhteys, jotta glukoositiedot latautuvat automaattisesti LibreView-pilvipalveluun.

  16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

  29. lmoituksia voidaan vastaanottaa vain kun hälytykset on kytketty PÄÄLLE ja FreeStyle Libre 3 -käyttäjän puhelin on enintään 10 metrin esteettömän etäisyyden päässä sensoristaan.

  53. Potilas päättää itse, kutsuuko hän läheisiään, ystäviään jne. tarkastelemaan glukoositietoja. Abbott ei vastaa missään olosuhteissa siitä, tekevätkö tietoja käyttävät henkilöt asianmukaisia toimenpiteitä niiden perusteella. Tietojen jakaminen tällä tavoin ei korvaa hoitoon hakeutumista. Ota aina yhteyttä omaan lääkäriisi, jos sinulla on kysyttävää sairaudesta tai hoidosta.

  69. Käyttö lapsilla (4-12-vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias huoltaja. Huoltajan vastuulla on huolehtia sovelluksen ja sensorin käytöstä tai auttaa lasta sen käytössä sekä tulkita sensorin glukoosilukemia tai auttaa lasta niiden tulkinnassa

  ADC-76666 v1.0 06/23