Klinisk
evidens

Kliniska fördelar för ett brett spektrum av patienter med typ 1- och typ 2-diabetes
(T1D och T2D)

Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet
Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet
Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet

Ökad övervakningsfrekvens

Mer frekvent glukosövervakning med FreeStyle Libre systemen är förknippat med
bättre diabeteskontroll36,37

Minskar HbA1c

Användning av FreeStyle Libre systemen har kliniskt bevisats minska HbA1c avsevärt hos patienter med T2D38,39

Totalt sett 0.9% (9,7 mmol/mol) HbA1c-reduktion hos patienter med T2D på basal bolusinsulin38

(p<0.0001)

43% ökning av tid i målområdet

(3,9–10,0 mmol/L) från 11,7 till 16,8 timmar per dag med ökad skanningsfrekvens37
(p<0,001)

63 % reducering av tid i hyperglykemi

hos patienter med T1D och T2D37 (p<0,001)

43% minsking av tid i hypoglykemi <3.9 mmol/L

hos patienter med T2D17
(p<0,0006)

Göra bättre val

FreeStyle Libre systemen hjälper patienter med diabetes göra bättre val

Real World-data visade att 95 % av patienterna med T1D och T2D som använder FreeStyle Libre systemen:

 Har en bättre förståelse för deras glukosfluktuationer40

göra bättre val

Förbättra glykemisk kontroll hos barn15,27

Barn och tonåringar kan förbättra sin glykemiska kontroll med FreeStyle Libre systemen27

Ökade tid i målområdet (3,9-10,0 mmol/L)
med 1 timme/dag20

Reducerade HbA1c med 0,4% (4,4 mmol/mol)27

Ökade frekvensen av glukosövervakning till i genomsnitt 13x/dag27

Reducerad tid i hyperglykemi

(>10 mmol/L) med 1 timme/dag utan signifikant ökning av tiden i hypoglykemi (<3,9 mmol/L)27

Extramaterial

Diabetestriangeln

FreeStyle Libre systemen hjälper patienten att lära känna tre nyckelområden för att förbättra sin diabeteshantering.

Webbinarier

Vi erbjuder olika on-demand webbinarier för hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive ett fokus på hypoglykemi.
 

Utbildningsmaterial

Utforska vårt utbildningsmaterial för att hjälpa dina patienter att förstå tid i målområdet bättre.
 

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

15. För barn i åldern 4-12 år är en anhörigvårdare som är 18 år eller äldre ansvarig för att övervaka, hantera och hjälpa dem att använda FreeStyle Libre systemen och för att tolka avläsningarna.

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

27. Campbell FM, et al. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with type 1 diabetes in a single arm study. Pediatr Diabetes 2018;19(7):1294–301.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46

37. Lang J, et al. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). https://doi.org/10.2337/db19- 972-P.

38. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

39. Yaron M, et al. Effect of flash glucose monitoring technology on glycemic control and treatment satisfaction in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2019;42(7):1178–84.

40. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809

41. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 5. Facilitating behavior change and well-being to improve health outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes Care 2022;45 (Suppl. 1):S60–S82

 

ADC-70952 v2.0 05/23