Ambulatorisk glukosprofil

Ambulatorisk glukosprofil (AGP) kan användas för att tillsammans med dina patienter gå igenom deras glykemiska kontroll, vilket hjälper dig att stödja dina patienter i deras dagliga hantering av sin diabetes.

Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)

Introduktion

Det finns fyra nyckelkomponenter i en AGP

  • Median
  • 25:e–75:e percentilen
  • 5:e–95:e percentilen
  • Målområde

Vart och ett av dessa element berättar en tydlig historia om dina patienters glukoskontroll och variabilitet under en utvald tidsperiod.

 

SVART/BLÅ HELDRAGEN LINJE: Medianlinje

Den "genomsnittliga" (mitten) punkten för alla glukosnivåer som visar "vad som vanligtvis händer" under en dag.35 Se om det är inom målområde och hur mycket det svänger upp och ner under dagen.

INRE BLÅSKUGGAT BAND: 25:e till 75:e percentilen

Detta band indikerar var glukosnivåerna är "halva tiden". Titta på bandets bredd hela dagen. Ju bredare detta band är, desto mer varierande är glukosnivåerna dag till dag.35

YTTRE GRÅSKUGGAT BAND: 5:e till 95:e percentilen

Detta band indikerar mer "tillfälliga" höga eller låga glukosnivåer. Titta på områden där bandet är bredast, detta indikerar mer daglig variation vid dessa tillfällen.35

TVÅ PARALLELLA LINJER: Målområdet

Detta är korridoren där glukosnivåerna ska vara så mycket som möjligt. Enligt internationell konsensus är målområdet vanligtvis 3,9 mmol/L - 10,0 mmol/L för vuxna med typ 1- och typ 2-diabetes som inte är gravida, äldre eller i riskzon18

Fördelarna med att granska AGP

Fördelarna med genomgång av AGP vid en klinisk diabeteskontroll

✓ AGP är ett visuellt effektivt sätt att snabbt identifiera tillfällen med större risk för hypoglykemi eller oönskad glukosvariabilitet.35

 Det visuella formatet på AGP gör att man kan snabbt identifiera områden som kan behöva ses över och dessa kan bedömas utifrån hur signifikanta de är utifrån deras tidpunkter, varaktighet och hur lågt glukosnivån har sjunkit.35

✓ Du kan använda delar av AGP på ett systematiskt och enkelt sätt för att identifiera trender. Detta inkluderar inte bara delar som kan kräva korrigerande åtgärder, utan också delar som avslöjar när glukos är inom målområdet. Med hjälp av denna information kan du utvärdera och uppmuntra beteendeval.35

benefits of AGP

AGP & LibreView

Illustrera AGP enkelt för dina patienter med LibreView10

LibreView är ett säkert molnbaserat diabeteshanteringssystem. Det ger både hälso- och sjukvårdspersonal & patienter tillgång till en konsekvent uppsättning av tydliga, intuitiva rapporter som gör det enklare och snabbare att upptäcka mönster och trender.

Med AGP-rapporten i LibreView kan du:

  • Se riktlinjer för tid i målområdet och översikt över glukosdata
  • Snabbt bedöma din patients AGP
  • Snabbt identifiera trender och mönster
  • Identifiera avvikelser i de dagliga glukosprofilerna

Extramaterial

Utbildningsmaterial

Utforska vårt utbildningsmaterial för att hjälpa dig att hjälpa dina patienter att förstå den ambulatoriska glukosprofilen.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

35. Gibb, F. W., Jennings, P., Leelarathna, L., & Wilmot, E. et al. AGP in Daily Clinical Practice: A guide for use with the Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System. British Journal of Diabetes. Retrieved June 30, 2022, from https://doi.org/10.15277/bjd.2020.240


ADC-70961 v1.0 02/23