Samarbeten: Insulinpennor

Anslut smarta insulinpennor till FreeStyle Libre ekosystemet av produkter och appar för bättre diabetesvård

FreeStyle LibreLink
appen

LibreView

LibreLinkUp
appen

NovoPen

Integration med NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus

FreeStyle LibreLink är nu integrerad med smarta insulinpennor24:
En skanning sammankopplar insulindoser och glukos.

Style Novo
Style Novo
Style Novo

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Delning av data kräver registrering i LibreView.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

24. FreeStyle LibreLink fungerar med FreeStyle Libre 2 sensorer och är endast kompatibel med NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.

27. Campbell FM,. et al. Pediatr Diabetes. 2018;19(7):1294-1301. doi:10.1111/pedi.12735

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus är registrerade varumärken som ägs av Novo Nordisk. 

 

ADC-70940 v1.0 02/23