Använda larm med FreeStyle Libre 2 systemet

De valbara glukoslarmen kan ställas in individuellt efter dina patienters behov

Med den valbara larmfunktionen kan patienter välja att bli notifierade när deras glukosvärde är för högt eller för lågt antingen på sin FreeStyle Libre 2 avläsare eller FreeStyle LibreLink appen4,21.

Diabetes-patient visar FreeStyle LibreLink för sin läkare
Diabetes-patient visar FreeStyle LibreLink för sin läkare
Diabetes-patient visar FreeStyle LibreLink för sin läkare

Hur det fungerar

När patienten väljer att få notiser via FreeStyle LibreLink appen4,21 kan de ställa in larm som varnar när glukosnivån stiger eller sjunker. Så länge deras smarttelefon är inom räckhåll får de en notis, även när de sover eller när telefonen är inställd på Stör ej-läge.

De kan sedan trycka på meddelandet för att kontrollera sin glukosnivå och vidta nödvändiga åtgärder.

 

Ung man sover med sin FreeStyle Libre 2 sensor

Hur man ställer in larm på FreeStyle LibreLink appen

Först måste patienten besluta vilken enhet larmen ska tas emot på. Detta är ett viktigt första steg, då det bara går att ta emot larm på samma enhet som FreeStyle Libre 2 sensorn startades med.

FreeStyle LibreLink

Om patienter avser att använda FreeStyle LibreLink appen4 för att övervaka sina glukosnivåer, måste de först skanna sin nya FreeStyle Libre 2 sensor med appen. I det här fallet kommer de enbart att kunna ta emot larm på FreeStyIe LibreLink appen.

Ställ in larm på en smarttelefon:

 • Säkerställ att Bluetooth är påslagen innan du startar FreeStyle Libre 2 sensorn.

 • Öppna FreeStyle LibreLink appen.

 • Tryck på menyn och välj "Larm".

 • Tryck på "Larm om lågt glukosvärde"55.

 • För att aktivera larmet ändra till "På".

 • Ställ in larmnivåerna.

 • Tryck på bakåtknappen.

 • Upprepa steg 3 till 5 för larminställningen "Larm om högt glukosvärde"56

 • För att aktivera "Stör ej"-läget, tryck på Larm om signalförlust och aktivera "Ignorera Stör Ej".

Glukoslarmen är nu igång.

Obs: Larmet för signalförlust slås på automatiskt när något av larmen slås på. Larmet för signalförlust meddelar patienten om sensorn inte har kommunicerat med appen på 20 minuter. Om så är fallet kommer de inte att ta emot larm om lågt eller högt glukosvärde.

Larm om högt eller lågt glukosvärde

Aktivering av notiser på en smarttelefon

Om patienten vill ta emot glukoslarm på sin smarttelefon är första steget att ställa in larmen i FreeStyle LibreLink appen4,21. Därefter måste deras telefon ha notiser aktiverade för appen.

Hur detta görs beror på smarttelefonens operativsystem.

iOS

 • Öppna inställningar på iPhone.

 • Gå till "Notiser" och välj FreeStyle LibreLink appen.

 • För att tillåta notiser ändra till "På"

 • Klicka för att markera "Lås skärm", "Notiscenter" och "Banderoller" för att aktivera alla aviseringar.

Tillåt notifikationer i FreeStyle LibreLink

Android

 • Öppna inställningar på din Android smarttelefon.

 • Gå till "Appar", välj FreeStyle LibreLink appen och välj aviseringar. 

 • Aktivera alla FreeStyle LibreLink appen aviseringar

Tillåt alla notifikationer i FreeStyle LibreLink

Hur du säkerställer att dina patienter inte missar larm

Det finns specifika saker som din patient kan göra för att inte missa glukoslarm på sin telefon med FreeStyle Libre 2 systemet:

De behöver hålla sin smarttelefons Bluetooth påslagen

De behöver se till att deras smarttelefon är inom 6 meter från sig hela tiden, utan hinder.


Tvinga inte stängning av FreeStyle LibreLink appen – låt den köras i bakgrunden

Stäng av "Stör ej"-läget eller välj att åsidosätta "Stör ej"-läget i larminställningar57.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

21. Patienter väljer vilken enhet de vill ta emot larm på: FreeStyle Libre 2 avläsare eller FreeStyle LibreLink appen. De måste starta sin FreeStyle Libre 2 sensor med den valda enheten. När patienten skannar sin FreeStyle Libre 2 sensor med den enheten kan de bara ta emot larm på den enheten.

55. 3,9 mmol/L är standardinställningen för larm om låg glukosnivå och den kan ställas in mellan 3,3–5,6 mmol/L.

56. 13,3 mmol/L är standardinställningen för larm om hög glukosnivå och den kan ställas in mellan 6,7–22,2 mmol/L. 

57. Ignorera Stör ej-funktionen varierar beroende på vilken telefonmodell och version av operativsystem. Användaren måste acceptera appens behörighetsbegäran för kritiska varningar för att stänga av stör-ej läget. Användare kan även aktivera inställningen kritiska varningar direkt i appens meddelandeinställningar.

 

ADC-65839 v1.0 03/23