Diabetesdriehoek

De 3 kerngebieden voor het verbeteren van diabetesbeheer

De Diabetesdriehhoek is een opkomende behandelingsstrategie die zich focust op drie doelstellingen, waarbij het behalen van alle drie doelstellingen, resultaten helpt leveren voor patiënten met diabetes Type 1 en 2. Het FreeStyle Libre-systeem biedt u hierbij een beter zicht op het behandelplan van uw patiënt dankzij de glucosegegevens van hun sensor. Op die manier helpt u uw patiënten hun doelstellingen te behalen in de 3 kerngebieden.

Wat is de Diabetesdriehoek?

 

De Diabetesdriehoek geeft het belang aan van een betere HbA1c bij uw patiënten, maar benadrukt ook hoe belangrijk het is hypoglycemie te vermijden en glucosevariabiliteit te beperken.

Alle drie de doelen worden idealiter behaald, maar dat is niet altijd mogelijk. CGM helpt om deze doelen te behalen.

De drie doelstellingen van de Diabetesdriehoek voor een beter diabetesbeheer zijn: een beter beheer van algehele glucoseniveaus (HbA1c), de kans op hypoglycemie beperken, en glucosevariabiliteit beperken.

De Driehoek voor Diabeteszorg werd ontwikkeld door Dr. Ramzi Ajjan, Associate Professor en Consultant in Diabetes en Endocrinologie aan de universiteit van Leeds.

Triangle of Diabetes care Triangle of Diabetes care Triangle of Diabetes care
Algehele glucoseniveaus verbeteren

HbA1c is een aanvaarde maatstaf voor algehele glucosecontrole van de laatste drie maanden en brengt het behandelingsregime van een persoon met diabetes in beeld .

Een regelmatige glucosemonitoring met het FreeStyle Libre-systeem kan uw patiënten helpen bij een beter diabetesbeheer op de lange termijn.

Praktijkanalyse van gegevens uit meer dan 470.000 FreeStyle Libre-systemen toont aan dat de geschatte HbA1c daalde naarmate de scanfrequentie toenam1. Naarmate de scanfrequentie toenam van de groep met het laagste aantal scans naar de groep met het hoogste aantal scans (respectievelijk 3,6 en 39,5 scans/dag), daalde de geschatte HbA1c van 8,2% tot 6,7% (66,2 tot 50,0 mmol/mol).

Ontdek meer over het verbeteren van algehele glucoseniveaus, over hoe een betere diabetescontrole verband houdt met positievere uitkomsten op de lange termijn, en de beperkingen van HbA1c in onze opleidingsmodule over de Diabetesdriehoek voor zorgverleners.

Improve overall glucose levels Improve overall glucose levels Improve overall glucose levels
Hypoglycemie beperken

Hypoglycemie is een veelvoorkomend probleem voor patiënten die zowel diabetes Type 1 als Type 2 hebben, hoewel het vaker voorkomt bij mensen die reeds lange tijd aan diabetes lijden en bij hen die insuline gebruiken.2

Hypoglycemie-episoden zijn onvoorspelbaar en kunnen de individuele doelen van uw patiënt voor een beter glucosebeheer bemoeilijken, alsook een invloed uitoefenen op hun welzijn en sociaal functioneren.

Er werd aangetoond dat het FreeStyle Libre-systeem gebruikers helpt om het risico op hypoglycemie te verlagen

Zowel de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle LibreLink-app geven trendpijlen weer om patiënten aan te geven in welke richting hun glucoseniveaus uitgaan. Dit betekent dat uw patiënt, zelfs bij afwezigheid van hypoglycemiesymptomen, kan weten of zijn of haar glucoseniveaus dalen en zo de gepaste actie kan ondernemen. De huidige TIR-consensus beveelt minder dan 4% <70mg/dL & minder dan 1 %<54mg/dL aan.

In vergelijking met SMBG-tests, kwam uit afzonderlijke klinische studies naar voren, voor zij met diabetes Type 1 en zij met Type 2, dat bij gebruikers van het FreeStyle Libre-systeem het glucoseniveau beduidend minder vaak in de hypoglycemische zone voorkwam met 38% tot aan 43%; (<70 mg/dL).3,4

Ontdek meer over het beperken van hypoglycemie in onze opleidingsmodule over de Diabetesdriehoek en het aanpakken van hypoglycemie voor zorgverleners.

Minimise hypoglycaemia Minimise hypoglycaemia Minimise hypoglycaemia

 

Glucosevariabiliteit beperken

Het vermijden van glucoseschommelingen en het beperken van de omvang van deze dagelijkse schommelingen is belangrijk voor een betere algehele gezondheid en beter diabetesbeheer van uw patiënt. Meer nog, de DCCT-studie toonde aan dat veranderingen in het gemiddelde dagelijkse glucoseniveau en in pre- en postprandiale hyperglycemie een betere voorspeller was van cardiovasculaire aandoeningen dan HbA1c.6

Ontdek meer over het beperken van glucosevariabiliteit in onze opleidingsmodule over de Diabetesdriehoek en het aanpakken van glucosevariabiliteit voor zorgverleners.

Limit glucose variability Limit glucose variability Limit glucose variability

FreeStyle Libre & Diabetesdriehoek

Het FreeStyle Libre-systeem stimuleert patiënten om elk van de drie doelen van deDiabetesdriehoek te behalen en om hun algehele glucosecontrole te verbeteren. Zelfs als één doel niet kan worden behaald, zal het behalen van één of beide van de andere doelen een positief effect hebben op de algehele gezondheid van uw patiënt.

Aanvullende bronnen

FreeStyle Libre -systeem

Ontdek meer over het FreeStyle Libre -systeem en hoe dit uw patiënten kan helpen om hun diabetesbeheer te verbeteren.
 

Praktijkgegevens

Leer meer over leven met diabetes en hoe het FreeStyle Libre-systeem uw patiënten kan helpen om hun diabetes beter te beheren met de hulp van gegevens van echte gebruikers.

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Aijan, R. Insights from Insights from Real World Use of Flash Continuous Glucose Monitoring (2018, June) Symposium conducted at the conference for American Diabetes Association 78th Scientific Sessions, Orlando FL., USA.

2. UK Hypoglycaemia Study Group: Diabetologia 2007, 50:1140–1147.

3. Bolinder J et al Lancet 2016; 388: 2254–2263.

4. Haak T et al Diabetes Ther 2017; 8: 55–73.

5. Ajjan RA & Owen KR Curr Diab Rep 2014; 14: 559–566.

6. Kilpatrick ES et al Diabetologia 2008; 51: 365–371.

ADC-59669 06/22 v1.0

Loading...